Novo zverejnené informácie na stránke OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledujúce dokumenty:

1. Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2021, verzia 1

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 5 

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

2. Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie v znení dodatku č. 3

Schéma na podporu sieťovania podnikov v znení dodatku č. 2

https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

 

3. Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zapájania MSP do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18)

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie4_vyzva18_usmernenie5_vyzva19/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018321-18/

 

4. Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19)

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie4_vyzva18_usmernenie5_vyzva19/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018411-19/

 

5. Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu sieťovania podnikov (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-28)

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie3_vyzva28_usmernenie3_vyzva29/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-2020_vyzva_28_klastre/

 

6. Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/10.3-29)

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie3_vyzva28_usmernenie3_vyzva29/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-2020_vyzva_29_klastre_v_ba_kraji/

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Ing. Stanislav Malecký
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 02.12.2020 08:00
Upravené: 02.12.2020 09:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról