Nové verzie metodických usmernení v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu boli zverejnené

Dňa 25.10.2017 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č.5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov, verzia 2.3 a Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č.8 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov špecifického cieľa 4.2.1, verzia 1.2.

Informácie sú dostupné na uvedených webových odkazoch:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=12164                                                                                                 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=12163

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 25.10.2017 06:00
Upravené: 25.10.2017 15:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról