Stav finančnej alokácie výziev v rámci operačného programu Výskum a inovácie

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizovaný stav finančnej alokácie k výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04:

Stav finančnej alokácie jednotlivých výziev si môžete pozrieť na týchto odkazoch:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov


obrázok sa po kliknutí zväčší

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov


obrázok sa po kliknutí zväčší

S ohľadom na objem prijatých žiadostí o poskytnutie NFP a plánované navýšenie výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvy si dovoľujeme poukázať na pretrvávajúcu možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie NFP aj v ďalších hodnotiacich kolách týchto otvorených výziev. 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 15.05.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról