Nová verzia príručky pre žiadateľa z IROP bola zverejnená

Dňa 3.4.2017 bola na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.7.

Aktuálna verzia dokumentu je k dispozícii na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=11381

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 03.04.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról