Najčastejšie kladené otázky - FAQ - k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl - aktualizácia

Najčastejšie kladené otázky - FAQ - k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl vyhlásenej 3.11.2016 zverejnené na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR boli aktualizované v zmysle aktualizácie výzvy č. IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 a Príručky pre žiadateľa.


Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=10838 .

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 03.01.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról