MV SR ako SO - Zmena uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1 zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o uzávierke 5. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1 na 19. apríla 2021 a plánovaného uzavretia výzvy na 20. septembra 2021.

Bližšie informácie sa dozviete webovom sídle v časti aktuality https://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10

V prípade otázok je k dispozícii Tím SO - oddelenia programovania, monitorovania, hodnotenia a metodiky OIMRK na telefónnych číslach 02/509 45 117, 112, 110, alebo e-mailom metodika.imrk@minv.sk.  

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra 

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Ing. Slavomíra Mareková
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 03.02.2021 12:00
Upravené: 08.02.2021 08:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról