Infoseminár k implementácii projektov a realizácii verejného obstarávania pre prijímateľov a žiadateľov o nenávratný finančný príspevok

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Košický samosprávny kraj organizuje Informačný seminár k implementácii projektov a realizácii verejného obstarávania v rámci projektov pre prijímateľov a žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2017 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi o 13:00 hodine.

Predmetom informačných dní budú:

  • informovanie o činnosti IPC pre EŠIF na KSK
  • prezentácia vyhlásených výziev v rámci PO6 OP ĽZ
  • poskytnutie informácií k implementácii projektov po podpísaní Zmluvy o NFP
  • poskytnutie informácií ohľadom realizácie verejných obstarávaní v rámci projektov OP ĽZ
  • diskusia

Odkaz na pozvánku nájdete na tomto odkaze

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 23.02.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról