Ministerstvo školstva zverejnilo Usmernenie č. 2 k výzve na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zverejnilo Usmernenie č. 2 k výzve vyhláseným na boj proti pandémii COVID-19 s kódom OPII-VA/DP/2020/9.4-01

Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie s kódom OPII-VA/DP/2020/9.4-01 je zverejnené v časti 

https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp202094-01/

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Ing. Slavomíra Mareková
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 18.01.2021 12:00
Upravené: 20.01.2021 09:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról