Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo Príručku pre prijímateľa pre Národné projekty – PO2, PO3, PO4, verzia 5.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo dňa 26. 02. 2021 na svojom webovom sídle Príručku pre prijímateľa pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4), programové obdobie 2014 – 2020 verzia 5.0 s účinnosťou od 26.02.2021.

Viac informácií nájdete na stránkach:

https://www.mpsvr.sk/sk/esf/

https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dokumenty/prirucky-usmernenia-ziadatelov/-prijimatelov/

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra 

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Ing. Slavomíra Mareková
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 26.02.2021 08:00
Upravené: 01.03.2021 14:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról