Ministerstvo hospodárstva SR v rámci OP Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu pre najmenej rozvinuté okresy

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14):

Predmetnú dokumentáciu a ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom odkaze:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 20.12.2017 06:00
Upravené: 21.12.2017 13:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról