Informácia o zrušení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu - "Priemysel pre 21. storočie" a "Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu –

– Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel -OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07 a o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie - OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Ing. Slavomíra Mareková
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 14.01.2021 12:00
Upravené: 20.01.2021 09:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról