Korešpondenčná adresa a web RO pre IROP po 1.10.2020

Na základe novely Zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 60/2013 Z. z. a zákona č. 313/2013 Z. z. Z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon), Integrovaného regionálny operačný program (ďalej len ,,IROP") s účinnosťou

od 1. 10. 2020 prechádza pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

 

V tejto súvislosti je nová korešpondenčná adresa na zasielanie písomnej dokumentácie na Riadiaci orgán pre IROP:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Sekcia programov regionálneho rozvoja 

Račianska 153/A P. O. Box 1

830 03 Bratislava 33

​Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že webové sídlo IROP sa bude v prechodnom období, najneskôr do 31.12.2020, naďalej nachádzať na stránke MPRV SR - IROP

V prípade potreby sú logá MIRRI SR dostupné na stiahnutie na webovej stránke MIRRI SR.

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr, Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 08.10.2020 12:00
Upravené: 13.10.2020 13:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról