Informačný seminár k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK v Košiciach

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR ako sprostredkovateľským orgánom OP ĽZ prioritných osí 5 a 6 dňa 11.2.2020 zorganizovalo INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2.

INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciachÚčastníci seminára získali informácie o výzve OPLZ-PO6-SC612-2019-2 aj ďalším pripravovaným výzvam ako sú: prístup k pitnej vode, podpora sociálnych podnikov, podpora aktivít súvisiacich s procesom vysporiadavania pozemkov, rozšírenie kapacít základných škôl.

Logá IPC, EU, OPTP a KSK

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.02.2020 16:00
Upravené: 17.02.2020 12:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról