Informačný seminár k výzve zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na KSK v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, sprostredkovateľským orgánom pre OP Ľudské, organizuje informačný seminár k výzve

OPLZ-PO6-SC613-2017-2- zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. 

Informačný seminár sa uskutoční dňa 26. septembra 2017 v priestoroch Verejnej knižnice Janka Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice, v čase od 14:00-17:00. 

Svoju účasť môžete potvrdiť na adrese : david.bodnar@minv.sk alebo IPC@vucke.sk. 

Zameranie výzvy : 

  • výstavba nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 
  • modernizácia a rekonštrukcia komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 
  • prestavba objektov za účelom zriadenia a fungovania komunitných centier.

Oprávnení žiadatelia:

  • verejný sektor: - obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“),
  • neziskový sektor: - neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby ,  
  • cirkev a náboženské spoločnosti ,  
  • združenia

Termín:  uzávierka hodnotiaceho kola - 5. október 2017- výzva je otvorená. 
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 19.09.2017 06:00
Upravené: 20.09.2017 08:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról