Informačný seminár k výzve na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na Košickom samosprávnom kraji Vás pozývajú na

INFORMAČNÝ SEMINÁR

k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom  OPKZP-PO4-SC421-2017-30

4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

 

Termín a miesto konania: Košice – utorok 17.10.2017

Malá zasadacia sála, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

Program:

 9:30 – 10:00                      Registrácia účastníkov
10:00 – 10:15                     Predstavenie IPC a aktuálnych výziev pre MSP
10:00 – 12:00                     Základné informácie o výzve
12:00 – 12:30                     Prestávka
12:30 – 15:00                     Diskusia a osobné konzultácie

Svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: viera.kominakova@siea.gov.sk do piatku 13.10.2017 do 12.00 h.

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom.

Účasť na seminári je bezplatná.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2017 12:16
Upravené: 13.02.2018 15:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról