Informačno - poradenské centrum pre EŠIF na KSK hľadá príklady úspešných projektov

Informačno-poradenské centrum na KSK v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície SR pri príprave svojej informačnej kampane o prostriedkoch z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) hľadá príklady dobrej praxe – príklady projektov, ktoré Vaša obec, mesto, nezisková organizácia, univerzita alebo podnik zrealizovali z prostriedkov štrukturálnych fondov v tomto alebo v minulom (2007-2013) programovom období.

Hľadáme príklady udržateľných projektov, ktoré priniesli pozitívnu zmenu vo využívaní verejného priestoru, zamestnanosti, inklúzie, rozvoja vedy a výskumu, rozvoja podnikania, sociálnych služieb, kreatívneho priemyslu a kultúry, cestovného ruchu atď.

Prostredníctvom príkladov, ktoré nám zašlete, chceme inšpirovať ďalších žiadateľov k využívaniu prostriedkov štrukturálnych a investičných fondov v projektoch, ktoré dokážu priniesť citeľný dopad na život a regionálny rozvoj v našom kraji.

Pokiaľ chcete zapojiť Váš projekt do našej kampane, pošlite nám základnú informáciu o Vašom projekte  v nasledujúcej štruktúre:

Názov projektu:

Kód projektu:

Príjemca:

Dátum realizácie:

Operačný program:

Krátky popis projektu (2-3 vety) :

Pozitívne dopady (2-3  vety):

Kontakt:

Svoje projekty nám zasielajte v termíne do 13. októbra 2017 na adresu: ipc@vucke.sk.

Za Vaše návrhy Vám vopred ďakujeme!

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 04.10.2017 06:00
Upravené: 04.10.2017 15:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról