Informácia o zostatku finančnej alokácie v rámci rozšírenia kapacít infraštruktúry materských škôl

Dňa 26.10.2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené: A) Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 20.10.2017 a informácia o termíne uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 výzvy, B) Upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 pre RIÚS Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja, ku dňu 27.11.2017.

Informácie sú dostupné na uvedených webových odkazoch:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12173

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12174

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 26.10.2017 06:00
Upravené: 30.10.2017 12:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról