Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Výskum a inovácie bola zverejnená

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle Informáciu pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok:

  • v časti „Všeobecné informácie“:

https://www.opvai.sk/sk/v%C5%A1eobecn%C3%A9-inform%C3%A1cie/inform%C3%A1cia-pre-%C5%BEiadate%C4%BEov-o-nen%C3%A1vratn%C3%BD-finan%C4%8Dn%C3%BD-pr%C3%ADspevok/

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 30.08.2017 06:00
Upravené: 30.08.2017 14:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról