Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola v rámci výzvy na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T v rámci IROP

Dňa 20.10.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2016-11

Informácia je dostupná na adrese: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12125

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 20.10.2017 06:00
Upravené: 23.10.2017 09:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról