Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci výziev OP II

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle opvai.sk nasledujúce informácie:

1.      Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 13. hodnotiaceho kola výzvy č. 19

https://www.opvai.sk/aktuality/predlzenie_terminu_13hk_vyzva19/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018411-19/

2.      Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 28 a č. 29

https://www.opvai.sk/aktuality/vydanie_rozhodnuti_1hk_vyzvy_28_29/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-2020_vyzva_28_klastre/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/28-02-2020_vyzva_29_klastre_v_ba_kraji/

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra 

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Ing. Slavomíra Mareková
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 22.01.2021 10:00
Upravené: 02.02.2021 10:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról