Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 5. hodnotiaceho kola výzvy č. 41

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci výzvy č.41, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci 5 hodnotiaceho kola (do 30.08.2019). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 30.11.2020

Viac informácií nájdete tu: 

https://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/informacia-o-predlzeni-terminu-

na-vydanie-rozhodnuti-v-ramci-5-hodnotiaceho-kola-vyzvy-c-41-3/

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr, Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 30.10.2020 12:00
Upravené: 30.10.2020 13:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról