Informácia o plánovanom uzavretí výzvy z operačného programu Výskum a inovácie

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu informáciu o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07:

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola, t. j. 29. september 2017, je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 29.08.2017 06:00
Upravené: 30.08.2017 08:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról