INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZAVRETÍ VÝZVY "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje, informuje žiadateľov, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 pod názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“, zameranú na podporu opatrení s cieľom zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov, vrátane možnosti podpory pedagogických a odborných zamestnancov a profesijných a dobrovoľných pracovníkov s mládežou za účelom zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov, plánuje k 26. septembru 2020 predmetnú výzvu uzavrieť.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že príjem žiadostí o poskytnutie NFP bol ukončený termínom uzavretia 5. hodnotiaceho kola výzvy, t.j. 27. apríla 2020.

 Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený v tejto časti webového sídla.

Link:

https://www.minedu.sk/25018-sk/2682020-informacia-o-planovanom-uzavreti-vyzvy-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov/

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 04.09.2020 08:00
Upravené: 10.09.2020 11:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról