Informácia ohľadom vyhlásenia výzvy „Podpora opatrovateľskej služby II“

Z dôvodu pribúdajúcich žiadostí o informácie ohľadom vyhlásenia výzvy „Podpora opatrovateľskej služby II“ Implementačná agentúra MPSVR SR uvádza nasledovnú informáciu:

Vyhlasovateľom výzvy „Podpora opatrovateľskej služby II“, ako aj poskytovateľom NFP, bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré aktuálne pracuje na príprave predmetnej výzvy. Výzva bude financovaná z finančných prostriedkov REACT-EU, pričom harmonogram s termínom vyhlásenia predmetnej výzvy bude známy o niekoľko týždňov.

Záujemcom a potenciálnym žiadateľom o NFP odporúčame sledovať webové sídlo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR https://www.employment.gov.sk/sk/ , ako aj  https://www.employment.gov.sk/sk/esf/ - Sekcia fondov EÚ, kde budú zverejnené bližšie informácie.

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr, Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 12.01.2021 11:00
Upravené: 13.01.2021 09:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról