Informácia k výzvam OPII v gescii MH SR

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra si dovoľuje upozorniť potenciálnych žiadateľov na:

Blížiaci termín uzávierky nasledovných výziev:

Prehľad výziev OPII v gescii MH SR: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 21.10.2020 12:00
Upravené: 21.10.2020 14:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról