Indikatívny harmonogrma výziev pre rok 2018 bol zverejnený (Integrovaný regionálny operačný program)

Dňa 23.11.2017 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 1.0 na rok 2018.

Dokument je dostupný na nasledujúcom odkaze:

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 23.11.2017 06:00
Upravené: 24.11.2017 09:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról