Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2021, verzia 2

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2021, verzia 2.

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/harmonogram-vyziev/

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Ing. Slavomíra Mareková
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 14.01.2021 12:00
Upravené: 09.02.2021 14:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról