Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2019

Dňa 03. septembra 2020 zverejnila Európska komisia

31. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2019 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Správa PIF informuje, že v roku 2019 bolo podniknutých niekoľko dôležitých krokov na ochranu rozpočtu EÚ pred podvodmi. Nakoľko Európska únia sa pripravuje vyčleniť bezprecedentnú sumu na riešenie koronavírusovej krízy a jej následkov, pozitívne výsledky dosiahnuté v posledných rokoch poskytujú pevný základ na riešenie budúcich výziev pre európske a vnútroštátne orgány v boji proti podvodom.

Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na stránke OLAF-u.

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 11.09.2020 08:00
Upravené: 05.10.2020 10:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról