Dôležité informácie o zmenách vo výzvach z operačného programu Výskum a inovácie

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce informácie:

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02:

 

https://www.opvai.sk/aktuality/planovane_uzavretie_vyzvy_opvai-mhdp2016-122-02/

 

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-mhdp2016122-02/

 

Informácia o zrušení výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06:

 

https://www.opvai.sk/aktuality/zrusenie_vyziev_opvai-mhdp2017122-05_a_opvai-mhdp2017222-06/

 

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/01032017_vyzva_opvai-mhdp2017122-05/

 

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/13042017_vyzva_opvai-mhdp2017222-06/

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 09.05.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról