Často kladené otázky k výzvam OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR

Na stránke operačného programu Výskum a inovácie boli zverejnené spracované odpovede na často kladené otázky v rámci vyhlásených výziev v gescii Ministerstva hospodárstva SR.

Predmetné otázky k výzvam s odpoveďami nájdete na tomto odkaze:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 20.04.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról