Boli zverejnené nové informácie k výzvam v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Dňa 3.11.2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

  1. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 30.10.2017 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy
  2. Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre RIÚS Trnavského kraja, ku dňu 04.12.2017.
  3. Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9

Informácie sú dostupné na uvedených webových linkoch:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12195

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12196

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12197

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 03.11.2017 06:00
Upravené: 03.11.2017 08:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról