Aktuálne zverejnené informácie OP II k 7.7.2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk dňa 7.7.2020 nasledovné dokumenty a aktuality:

  •   Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu zapájania MSP do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18) – v častiach “Dopytovo-orientované projekty” a “Aktuality”

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018321-18/

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie-c-3-k-vyzve-opvai-mhdp2018321-18/

  •   Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19) – v častiach “Dopytovo-orientované projekty” a “Aktuality”

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018411-19/

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie-c-4-k-vyzve-opvai-mh-dp-2018-411-19/

  •   Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu sieťovania podnikov (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-28) – v častiach “Dopytovo-orientované projekty” a “Aktuality”

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-2020_vyzva_28_klastre/

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie-c-2-k-vyzvam-opii-mh-dp-2020-95-28-a-opii-mh-dp-2020-103-29/

  •   Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/10.3-29) – v častiach “Dopytovo-orientované projekty” a “Aktuality”

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-2020_vyzva_29_klastre_v_ba_kraji/

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie-c-2-k-vyzvam-opii-mh-dp-2020-95-28-a-opii-mh-dp-2020-103-29/

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 08.07.2020 09:00
Upravené: 08.07.2020 09:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról