Aktuálne informácie na webovej stránke IROP

Dňa 06.07.2020 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

A) Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja  

B) Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 3.3

Predmetná verzia PpŽ nebola predmetom pripomienkového konania v rámci sekcie programov regionálneho rozvoja a príslušných sprostredkovateľských orgánov, nakoľko išlo o zmeny PpŽ vo väzbe na novelizáciu zákonov a záverov z certifikačného overovania.

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 07.07.2020 09:00
Upravené: 07.07.2020 09:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról