Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev v rámci IROP

Dňa 11. októbra 2017 bol na internetovej stránke MPRV SR zverejnený aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4

Odkaz na predmetný aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev nájdete na tomto mieste:

Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=10857

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 11.10.2017 06:00
Upravené: 12.10.2017 15:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról