Aktualizovaná verzia indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017 v rámci operačného programu Ľudské zdroje

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017.

Dokument je k dispozícii na tomto mieste:

http://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2017/

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 09.10.2017 06:00
Upravené: 09.10.2017 10:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról