Aktualizácii IHV pre rok 2020 pre SO IA MPSVaR SR

Dovoľujeme si Vás informovať o aktualizácii Indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2020 pre SO Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odkaz na aktualizovaný dokument nájdete tu:

https://www.ia.gov.sk/data/files/Harmonogram_vyziev/IHV_2020/IHV_07.pdf

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr, Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 09.10.2020 12:00
Upravené: 13.10.2020 13:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról