Aktualizácia na webovom sídle operačného programu Kvalita životného prostredia

Webové sídlo www.op-kzp.sk bolo dňa 20. 12. 2016 aktualizované v časti „Aktuality“ a v časti „Príručka k oprávnenosti výdavkov“

Webové sídlo www.op-kzp.sk bolo dňa 20. 12. 2016 aktualizované v časti „Aktuality“ a v časti „Príručka k oprávnenosti výdavkov“ o nasledovný odkaz:
Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.6

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 21.12.2016 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról