Aktualizácia vzoru Zmluvy o NFP pre SO – MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle www.op-kzp.sk zverejnilo aktualizovanú verziu vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP pre SO – MV SR, platnú od 16.02.2021.

 Zmluvu o poskytnutí NFP spolu s prílohami nájdete na dokumenty/Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP.

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra 

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Ing. Slavomíra Mareková
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 16.02.2021 06:00
Upravené: 16.02.2021 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról