Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 6.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje,

že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 6.2, účinnú od 14.09.2020.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na vydanie aktualizácie prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky Zmluvy o poskytnutí NFP.

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 14.09.2020 08:00
Upravené: 05.10.2020 11:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról