Aktualizácia PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP OP ĽZ

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vydáva EXTERNÝM POKYNOM č. 10/2020, ktorým aktualizuje PRÍRUČKU PRE PRIJÍMATEĽA NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4 verzia 10:

 

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/metodicke-dokumenty/untitled-resource11/prirucka-pre-prijimatela-nfp3

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 29.07.2020 10:00
Upravené: 04.08.2020 13:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról