Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – SAŽP na verziu 6.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje,

že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu  verejného obstarávania, verzia 6.2, účinnú od 14.09.2020.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na aktualizáciu prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky Zmluvy o poskytnutí NFP.

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 14.09.2020 08:00
Upravené: 05.10.2020 11:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról