Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

10. októbra 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy: Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12119

 

Aktualizácia FAQ – pitná voda, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=12120

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 11.10.2017 12:36
Upravené: 11.10.2017 12:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról