Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57

Dňa 03.08.2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions s kódom IROP-PO2-SC223-2020-57:

https://www.mpsr.sk/aktualizacia-c-1-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-v-ramci-iniciativy-catching-up-regions-s-kodom-irop-po2-sc223-2020-57/1124-67-1124-15726/

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 03.08.2020 10:00
Upravené: 04.08.2020 13:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról