Aktuality

02.09.2019

Aktualizácia často kladených otázok k výzve OPLZ-PO6_SC611-2019-1

       
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dňa 27.08.2019 zverejnil aktualizáciu často kladených otázok (FAQ)
 
02.09.2019

Výzva "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 bola zverejnená

       
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“.
 
30.08.2019

Výzva na prekladanie ŽoNFP na financovanie prevázdkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2019-51

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program
vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
 
19.08.2019

Oznámenie o posune uzavretia prvého hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry

       
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune uzavretia I. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 na 16. septembra 2019.
 
08.06.2018

Vyhlásená výzva na čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť

       
Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról