Aktuality

24.10.2019

Organizácia informačného seminára z oblasti sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov

       
Informačno poradenské centrum pre EŠIF na Košickom samosprávnom kraji organizovalo v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informačné semináre v dňoch 17.10. a 24.10.2019 pre zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z oblasti sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov.
 
24.10.2019

Oznámenia riadiaceho orgánu pre IROP o aktualizácii výziev k cyklodoprave

       
Dňa 24.10.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:
 
16.10.2019

Prezentácia aktuálne vyhlásených výziev pre subjekty z najmenej rozvinutého okresu Rožňava

       
Informačno poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy prezentovalo dňa 8.10.2019 informácie o aktuálne vyhlásených výzvach pre subjekty z najmenej rozvinutého okresu Rožňava. Podujatie organizovalo v spolupráci s Koordinačným centrom pre rozvoj okresu Rožňava, n.o.
 
10.10.2019

Zástupcovia miestnych akčných skupín získali cenné informácie o vyhlásených výzvach z Integrovaného regionálneho operačného programu

       
Zástupcovia MAS získali informácie o správnom vyplnení vzoru s podrobným vysvetlením, aplikácii konceptu implementácie, oprávnených výdavkov, zmene a zrušení výzvy a najčastejších chybách v predkladaní ŽoP na Chod MAS.
 
07.10.2019

V Košiciach sa konal informačný seminár pre obce do 1000 obyvateľov k národnému projektu - Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

       
Dňa 1. októbra 2019 organizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrum pre Košický kraj seminár k národnému projektu „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – NP TOS“. Zástupcovia obcí získali informácie o národnom projekte ako nástroji na podporu opatrovateľskej služby v obciach do 1000 obyvateľov a možnostiach zapojenia sa.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról