Aktuality

12.10.2017

Informácie o nových výzvach a stanovení ďalších termínov hodnotiacich kôl pre výzvy z OP Ľudské zdroje

       
Dovoľujeme si informovať vás o vyhlásených výzvach a o stanovení dalších termínov hodotiacich kôl pre jednotlivé výzvy:
 
11.10.2017

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

       
10. októbra 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy:


Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia
 
11.10.2017

Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev v rámci IROP

       
Dňa 11. októbra 2017 bol na internetovej stránke MPRV SR zverejnený aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4
 
10.10.2017

Informačný seminár k výzve na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

       
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na Košickom samosprávnom kraji Vás pozývajú na
 
10.10.2017

Koordinačné stretnutie siete Informačno - poradenských centier sa uskutočnilo v Košiciach

       
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na KSK (IPC KSK) organizovalo v dňoch 5.-6. októbra 2017 koordinačné stretnutie siete IPC v Košiciach.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy