Aktuality

22.11.2019

Dňa 13.11.2019 sa uskutočnil seminár k výzve Wifi pre teba z operačného programu Integrovaná infraštruktúra

       
Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zorganizovalo dňa 13.11.2019 seminár k výzve č. OPII-2018/7/1-DOP - WIFI pre Teba.
 
22.11.2019

Dňa 14.11.2019 sa uskutočnil Informačný seminár k Deinštitucionalizácii sociálnych služieb

       
Dňa 14.11.2019 zorganizovala IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre európske štrukturálne a investičné fondy v Košickom samosprávnom kraji informačný seminár k 2. cyklu národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.
 
21.11.2019

Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla bola vyhlásená

       
Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 21.11.2019 57.Výzvu zameranú Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla .
 
20.11.2019

Oznámenia a informácie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

       
Dňa 19.11.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nové oznamy a informácie.
 
31.10.2019

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

       
Dovoľujeme si informovať žiadateľov o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len „výzva“).
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról