Aktuality

02.05.2017

OZNAM - predĺženie termínu uzávierky 2. hodnotiaceho kola k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

       
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie bude predlžovať termín uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 (pôvodne stanovený na 9. 5. 2017) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!
 
01.05.2017

O eurofondovú podporu kreatívneho priemyslu sa uchádza vyše 600 projektov

       
Ministerstvo kultúry (MK) SR prijalo prostredníctvom decentralizovanej výzvy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre vyše 600 projektov. Celková suma, o ktorú sa žiadatelia uchádzajú, prevyšuje 94 miliónov eur.
 
28.04.2017

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji bola vyhlásená

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji (kód OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07).
 
20.04.2017

Zverejnené usmernenie k výzve z operačného programu Výskum a inovácie

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05.
 
20.04.2017

Často kladené otázky k výzvam OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR

       
Na stránke operačného programu Výskum a inovácie boli zverejnené spracované odpovede na často kladené otázky v rámci vyhlásených výziev v gescii Ministerstva hospodárstva SR.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról