Aktuality

01.12.2016

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP KŽP, verzia 1.2. - zverejnená

       
Príručka k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP KŽP, verzia 1.2. bola zverejnená.
 
29.11.2016

Informačný seminár k predkladaniu projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

       
Informačno-poradenské centrum Košického samosprávneho kraja organizuje Informačný seminár k predkladaniu projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.
 
28.11.2016

SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV - Mobilizácia kreatívneho priemyslu v regiónoch (decentralizovaná podpora)

       
Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 pripravuje seminár pre žiadateľov v súvislosti s vyhlásenou výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5.
 
23.11.2016

Zverejnenie indikatívneho zoznamu výziev v rámci Operačného programu Výskum a inovácie

       
Na stránke Operačného programu Výskum a inovácie bol zverejnený Indikatívne harmonogramy výziev.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy