Aktuality

06.03.2020

Informačno poradenské centrum spoluorganizovalo seminár v rámci realizácie národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb Podpora transformačných tímov

       
V dňoch 27. a 28.2.2020 Informačno poradenské centrum Košického samosprávneho kraja v spolupráci s CEDA - Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania, realizovalo seminár: Tvorba fyzického prostredia v procese deinštitucionalizácie, ktorý bol realizovaný v rámci národného projektu “Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb Podpora transformačných tímov”.
 
06.03.2020

Informačno poradenské centrum organizovalo odborný seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb

       
V dňoch 25. – 26. 2. 2020 zorganizovalo IPC KSK v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb na tému „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb“. Seminár bol určený poskytovateľom sociálnych služieb zapísaných v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb.
 
26.02.2020

Zmena výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry

       
Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľského orgánu pre časť operačného programu Ľudské zdroje, bol uverejnený oznam pre žiadateľov o zmene č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z dôvodu navýšenej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.
 
26.02.2020

Zverejnenie prezentácií z Informačných seminárov pre žiadateľov k výzve zameranej výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK

       
Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľského orgánu pre časť operačného programu Ľudské zdroje, boli uverejnené prezentácie z Informačných seminárov pre žiadateľov k výzve zameranej výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK.
 
20.02.2020

EÚ na dosah – Sprievodca informačnými a poradenskými sieťami

       
Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle euroinfo bola uverejnená publikácia EÚ na dosah, ktorá predstavuje sprievodcu informačnými a poradenskými sieťami EU v SR. V tomto stručnom sprievodcovi informačnými sieťami a poradenskými službami nájdete ich prehľad s uvedením kontaktného bodu na Slovensku.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról