Aktuality

03.01.2017

Najčastejšie kladené otázky - FAQ - k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl - aktualizácia

       
Najčastejšie kladené otázky - FAQ - k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl vyhlásenej 3.11.2016 zverejnené na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR boli aktualizované v zmysle aktualizácie výzvy č. IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 a Príručky pre žiadateľa.
 
21.12.2016

Aktualizácia na webovom sídle operačného programu Kvalita životného prostredia

       
Webové sídlo www.op-kzp.sk bolo dňa 20. 12. 2016 aktualizované v časti „Aktuality“ a v časti „Príručka k oprávnenosti výdavkov“
 
20.12.2016

Informácia o stave alokácie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle OP VaI informáciu o stave alokácie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02.
 
13.12.2016

Informačné semináre k výzve na predkladanie projektových zámerov k rozšíreniu kapacít materských škôl

       
Informačno-poradenské centrum Košického samosprávneho kraja zorganizovalo v spolupráci s Odborom SO pre IROP v dňoch 8.12, 9.12 a 13.12 v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach a Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi informačné semináre k výzve na predkladanie projektových zámerov pre rozšírenie kapacít materských škôl v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.
 
06.12.2016

AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11

       
AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy