Aktuality

16.05.2017

Stav finančnej alokácie v rámci výzvy V Základnej škole úspešnejší po uzávierke prvého kola

       
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy V ZŠ úspešnejší po uzávierke 1. hodnotiaceho kola:
 
15.05.2017

Stav finančnej alokácie výziev v rámci operačného programu Výskum a inovácie

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizovaný stav finančnej alokácie k výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04:
 
12.05.2017

Zverejnené výzvy z operačného programu Efektívna verejná správa

       
Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. 5. 2017 viacero dopytovo-orientovaných výziev:
 
09.05.2017

Plánované uzavretie výzvy na podporu inovácií a technologického transferu

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo informáciu o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02:
 
09.05.2017

Dôležité informácie o zmenách vo výzvach z operačného programu Výskum a inovácie

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce informácie:
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról